Canlı Yayın

Anayasa görüşmelerinde ikinci tur

Cumhurbaşkanlığı sistemi getiren yeni anayasa teklifinde ikinci tur görüşmeleri yapılıyor. İlk madde 345, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı maddeler ise 342'şer 'evet' oyuyla kabul edildi. Cumhurbaşkanı'nın adaylığı ve seçimini düzenleyen yedinci madde de 340 'kabul' oyu aldı.

Cumhurbaşkanlığı sistemi getiren yeni anayasa teklifinde ikinci tur görüşmelerinde ilk madde 345 evet, 140 hayır oyuyla kabul edildi. Ayrıca bir oy boş kullanıldı. Bu maddeye ilk turda 347 evet oyu, 132 ret oyu gelmişti. İlk maddeye göre, yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, "bağımsız ve tarafsız" mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.

Milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarılmasını öngören ikinci madde de 342 evet, 139 ret oyuyla kabul edildi. 4 boş oy kullanılan oylamada, ilk maddedeki gibi geçersiz oy kullanılmadı.

Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda, üçüncü madde de 342 kabul, 137 ret oylarıyla kabul edildi. Bu maddede 3 boş, 3 de geçersiz oy kullanıldı. Maddeye göre, milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek. "Askerlikle ilişiği olanlar" milletvekili adaylığına başvuramayacak.

Dördüncü maddeye verilen oylar şöyle oldu: 342 kabul, 138 ret, 1 çekimser, 1 boş. Dördüncü maddeye göre, TBMM seçimleri 4 yılda değil, 5 yılda bir yapılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimleri de TBMM seçimleri gibi 5 yılda bir olacak ve seçmenler, iki seçim için aynı gün sandığa gidecek. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecek. Cumhurbaşkanı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yapılacak.

Görüşülen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin beşinci maddesi de 342 kabul, 140 ret oyuyla kabul edildi. 4 oy da boş kullanıldı. Beşinci maddeyle TBMM'nin görevleri ve yetkileri, "kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek" olarak sıralanıyor.

342 kabul ve 138 ret oyunun yanı sıra 3 boş, 2 de geçersiz oyun kullanıldığı altıncı maddeyle, Anayasanın TBMM'nin bilgi edinme ve denetim yollarına ilişkin maddesindeki değişiklik ile yasamanın belli bir konuda Meclis Araştırması yapması, Genel Görüşme açarak Genel Kurulda görüşmesi ve milletvekillerinin, cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanların cevaplaması istemiyle yazılı soru sorması yeniden düzenleniyor. Buna göre, TBMM, "Meclis Araştırması", "Genel Görüşme", "Meclis Soruşturması" ve "Yazılı Soru" yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanacak, "Gensoru" denetleme yetkisinden çıkarılacak.

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin ikinci turunda, son olarak yedinci madde oylandı. 7. madde 340 kabul, 136 ret, 1 çekimser oy aldı. Ayrıca 4 boş, 3 de geçersiz oy kullanıldı. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 7'nci maddesi ile cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiğinin kesilmesine yönelik düzenleme kaldırılıyor. Değişiklikle cumhurbaşkanının seçilme şartları da belirleniyor.

Kaynak: Al Jazeera, DHA ve AA

 

Yorumlar

Bu sitede yer alan içerikler sadece genel bilgilendirme amacı ile sunulmuştur. Yorumlarınızı kendi özgür iradeniz ile yayınlanmakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Böylelikle, Topluluk Kuralları ve Kullanım Koşulları'na uygun olarak, yorumlarınızı kullanmak, yeniden kullanmak, silmek veya yayınlamak üzere tarafımıza geri alınamaz, herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayan (format, platform, süre sınırlaması da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ve dünya genelinde geçerli olan ücretsiz bir lisans hakkı vermektesiniz.
;