Suriyeli Mülteciler

'2,2 milyon Suriyeli kalıcı'

TİSK’in Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi ile birlikte hazırladığı “Türk iş dünyasının Suriyelilere bakışı” raporuna göre Türkiye'de kalıcı olacak Suriyeliler için çalışma hayatı, eğitim, sağlık gibi bir çok alanda çok yönlü uyum politikaları düzenlenmesi gerekiyor.

"2.2 milyon Suriyelinin Türkiye’de kalıcı olacağı esas alınarak Türkiye’ye uyum programı düzenlenmeli."

Bu cümle Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)’nun Hacettepe Üniversitesi  Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HÜGO) ile birlikte hazırladığı Türk iş dünyasının Suriyelilere bakışı ile ilgili araştırması raporundan.

“Türk İş Dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler Konusundaki Görüş, Beklenti ve Önerileri” başlığını taşıyan rapor, İstanbul’da Divan Otel’de düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşıldı. Raporda Türkiye’deki Suriyeliler ile ilgili veriler, sorunlar ve çözüm önerilerine yer verildi.

Araştırma 12 kişilik bir ekip tarafından 5 ay süren saha çalışmasıyla yapıldı. Türkiye’nin bu sorundan en fazla etkilendiği tespit edilen ekonomik bakımdan gelişmiş 18 ilinde gerçekleştirilen araştırmada ekonomide söz sahibi olan kişiler ile 134 mülakat gerçekleştirildi.

“Önlem alınmazsa Türk sosyal yapı dengeleri bozulabilir

Raporda yer alan bilgiye göre Türkiye’nin 1923’ten günümüze kadar aldığı toplam göçmen sayısı sadece 2 milyon. Dört buçuk yıl sonra Kasım 2015 itibariyle Türkiye’deki toplam Suriyeli sayısı en az 2 milyon 200 bin kişi civarında. Bu nedenle Türkiye’deki Suriyeliler konusu artık  “geçicilik” çerçevesinde ve “acil durum yönetimi politikaları” ile ele alınabilecek eşiği çoktan aştı. 2,2 milyon Suriyelinin büyük bölümü artık Türkiye’de kalıcı.

Raporda Suriyeliler için uzun vadeli bakış açısıyla ekonomi, çalışma hayatı, sosyal ve kültürel, eğitim, sağlık, barınma gibi temel hizmetleri kapsayan çok yönlü uyum politikaları düzenlenmesi gerektiğine vurgu yapılıyor. Kapsamlı, bütünleşik bir plan dâhilinde istihdam imkânı yaratılmaması halinde ise, Türkiye’deki Suriyeliler ’in Türk ekonomisinin ve hatta Türk sosyal yapısının dengelerini bozma ihtimalinin çok yüksek olduğuna dikkat çekiliyor. Hükümetin uyum düzenlemeleri konusunda  sivil toplumla birlikte çalışması gerektiği belirtiliyor.

Suriyeli sığınmacıların bölgelere göre Türkiye nüfusuna oranı [Reuters]

'300 bin kayıt dışı istihdam'

Raporda Türkiye’deki Suriyelilerin şu anda yasal olarak istihdama dâhil edilememesi nedeniyle “kayıt dışı” sorununun arttığı belirtiliyor. Rapora göre, Suriyeli sığınmacılardan, yasak olmasına rağmen, en az 300 bini kayıt dışı ve kaçak olarak çalıştırılıyor. Ayrıca raporda Suriyeliler tarafından kurulan işyerlerinin tamamına yakını da kayıt dışı olduğu belirtiliyor.

Raporda Suriyelilerin yasal çalışma çerçevesi ve çalışabilecekleri alanların belirlenmesi gerektiğine vurgu yapılıyor. Raporda Türk iş dünyası temsilcilerinin yasal zemin oluşturulması halinde hem vasıflı, hem de vasıfsız eleman olacak Suriyelilerin sektörel ve bölgesel analizler çerçevesinde istihdama kavuşturulmasının sağlanabileceğini görüşü yer alıyor.

'35 bini üniversite mezunu'

Raporda dikkat çekilen bir başka husus ise Suriyelilerin mevcut kayıt işlemlerinin mutlaka sağlıklı bir biçimde yenilenmesi ve iş gücünün niteliği. Raporda bu konudaki veri ve öneriler ise şöyle:

“Türkiye’deki Suriyeliler içinde meslek sahibi olanların oranı son derece düşüktür. Eldeki kayıtlarda yeterince titiz bir çalışma yapılıp, yapılmadığı bilinmemekle birlikte, üniversite mezunu olanların sayısı 35 bin civarında görünmektedir. 2,2 milyonluk nüfus içinde bu son derece düşük olan sayı, Suriyelilerin eğitim ve niteliksel durumları bakımından karşı karşıya olunan ciddi sorunu ortaya koymaktadır. Ancak çok düşük sayılarda da olsa nitelikli elemanların varlığı mutlaka değerlendirilmelidir. Ayrıca Suriyelilerin mesleki niteliklerinin belirlenmesi, onlara Türkçe eğitimi ve mesleki eğitim sağlanması, Türk toplumuna uyumlarının temel şartları olarak kabul edilmelidir.

Raporda iş dünyasının Suriyelileri yabancı statüsünde çalıştırmanın getireceği ilâve mâliyetler konusunda devletin teşvik politikaları ile özendirici olmasını istediği de aktarıldı.

Tarım ve hayvancılık alanında istihdam  

Raporda Türkiye’deki Suriyelilerin istihdamı konusunda en somut önerilerden birinin hayvancılık sektöründen geldiği belirtiliyor. Türkiye’de 44 milyon küçükbaş, 14 milyon büyükbaş hayvan olduğunu ifade eden uzmanlar, çobanlık mesleğinin Türkiye’de tercih edilmediğini, bu nedenle de bu alanda ciddi bir açık olduğuna dikkat çekiliyor. Yaklaşık 100 bin kişilik bir istihdam potansiyelinin Suriyeliler dikkate alınarak planlanabileceğini ifade eden uzmanlar, Tarım Kredi Kooperatiflerinin “meslek eğitimi” imkanı sağlamak konusunda inisiyatif alabileceğini önerisinde bulunuyor. Rapora göre ayrıca Türkiye’de gıda ve imalat sektörlerinin Suriyelilerin istihdamı için cazip alanlar olduğu görüşüne de yer veriliyor.

1 milyon 200 bini 18 yaş altında

Raporda yer alan verilere göre Türkiye’deki Suriyelilerin yüzde 54’ünden fazlası, yani en az 1 milyon 200 bini 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerden oluşuyor. 0-4 yaş grubundaki çocuk sayısı 450 bin civarında. Bunların içinde Türkiye’de doğanların sayısı 150 binin üzerinde. Raporda bu çocukların vatansız kalma riski olduğuna da dikkat çekiliyor.

Eğitim sorunu

Türkiye’deki Suriyelilerin yaşadıkları en ciddi sorunlardan biri olan eğitim ile ilgili ise şu verilere ve önerilere yer veriliyor:

“1,2 milyon 18 yaş altındaki çocuk ve gencin içinde 600 binin üzerinde okul çağında çocuk bulunmaktadır ve bunların çok küçük bir bölümü eğitim alma imkânına sahiptir. Bazı çocuklar 4, bazıları ise 3, 2 ya da 1 yıldan beridir okula gidememektedir. Bunun yaratacağı olası sorunları tahmin etmek zor değildir. Alınan eğitim Arapça ve Suriye müfredatına göredir. Eğitim kalitesi de ayrıca sorgulanmalıdır. Mümkün olan en kısa zamanda ciddi bir seferberlikle bu çocuklara Türkçe eğitimi verilmesi ve Türk eğitim sistemi içine entegre edilmeleri artık bir zorunluluktur.”

Yorumlar

Bu sitede yer alan içerikler sadece genel bilgilendirme amacı ile sunulmuştur. Yorumlarınızı kendi özgür iradeniz ile yayınlanmakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Böylelikle, Topluluk Kuralları ve Kullanım Koşulları'na uygun olarak, yorumlarınızı kullanmak, yeniden kullanmak, silmek veya yayınlamak üzere tarafımıza geri alınamaz, herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayan (format, platform, süre sınırlaması da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ve dünya genelinde geçerli olan ücretsiz bir lisans hakkı vermektesiniz.
;