Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) raporuna göre, üye ülkelerin çoğunda son 30 yılın en yüksek gelir dağılımı eşitsizliği yaşandı.

Rapora göre, 1985-2012 arasında gelir dağılımı eşitsizliğini az da olsa düşürmeyi başaran ülkeler Türkiye ve Yunanistan. Aynı yıllarda gelir dağılımı eşitsizliğinin en fazla arttığı ülkeler ise İsrail, Yeni Zelanda, ABD, İsveç ve Finlandiya oldu.

OECD’nin gelir dağılımı eşitsizliği hesaplamalarında kullandığı Gini parametrelerine göre 2012'de gelir dağılımı eşitsizliğinin en fazla olduğu 21 ülke içinde Meksika ilk sırada yer alıyor. Türkiye ikinci, Yunanistan üçüncü, ABD ise dördüncü sırada.

'Adil ve güçlü ekonomi için mücadele' uyarısı

Gelir dağılımı eşitsizliğinin en az olduğu ülkeler arasında İsveç birinci sırayı alırken, bu ülkeyi Finlandiya ve Danimarka takip ediyor.

OECD üyesi ülkelerde zenginlerin toplam nüfus içindeki payının yüzde 10 olduğu vurgulanan raporda, zenginlerin en yoksul yüzde 10'dan ortalama 9,5 kat daha fazla kazandığı belirtildi. Gelir dağılımı eşitsizliğinin en yüksek olduğu Meksika'da, en zengin yüzde 10, en yoksul yüzde 10'dan 27 ila 30 kat daha fazla kazanıyor. Bu oran ABD, İsrail, Yunanistan ve Türkiye'de 13 ila 16 kat.

Üye ülkeler arasında zengin ve fakir arasındaki uçurumun giderek arttığı, üye ülkelerin çoğunda son 30 yılın en yüksek gelir dağılımı eşitsizliğinin yaşandığı ifade edildi.

Gini katsayısı, ülkelerdeki ekonomik değerin nüfusa ne derece eşit paylaştırıldığını ölçmek için kullanılan bir gösterge. 0 ile 1 arasında değişen oranlarda, 0'a yakın değerler gelir adaletini gösteriyor. Yüksek oranlar yaratılan gelirin kısıtlı kesimin elinde olduğunu gösteriyor.

Raporun sonuç kısmında, gelir dağılımı eşitsizliğiyle mücadelenin toplumları daha adil ve ekonomileri daha güçlü hale getirdiği uyarısı yapıldı.

Kaynak: OECD