Kişiler / Araz Aslanlı

Araz Aslanlı

Araz Aslanlı

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (UNEC) İktisat ve İşletme Bölümü öğretim görevlisi ve Azerbaycan merkezli Kafkasya Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (QAFSAM) başkanı. Karabağ sorunu, enerji, Azerbaycan iç ve dış politikası, Türk dış politikası ve Kafkasya’ya ilişkin çeşitli konular üzerine yazdığı 300’e yakın makalesi Azerbaycan ve Türkiye Türkçelerinde, ayrıca İngilizce, Rusça, Almanca ve Fransızca olarak yayınlandı. Yazarlığını veya ortak yazarlığını yaptığı kitaplar arasında Karabağ Sorunu ve Türkiye-Ermenistan İlişkileri (2015), Güney Kafkasya: Toprak Bütünlüğü, Jeopolitik Mücadeleler ve Enerji (2011), Haydar Aliyev Dönemi Azerbaycan Dış Politikası (2005) sayılabilir.

Son Güncelleme 25 Mayıs 2016