Türkiye

Gençlerin umudu azalıyor

19 Mayıs, gençlerin günü. TÜİK'e göre Türkiye'de genç işsizliği artıyor. Gelecekten beklentileri de azalıyor. Ama daha çok genç üniversiteye gidiyor. Genç kadınlar ise artık siyasetle daha ilgili.

Konular: Türkiye

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, gençlerin bayramı... Ama Türkiye nüfusunun yüzde 16,5'ini oluşturan gençlerin önünde işsizlik ciddi bir sorun. Gelecekten çok umutlu olduklarını da söylemek güç. Ama artık daha çok genç üniversiteye gidiyor ya da yurtdışında eğitim alıyor. Daha çok internet kullanıyor, teknolojiye büyük ilgi duyuyorlar. Siyaset ise genç kadınlar arasında revaçta. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı gençler hakkındaki rakamlar bu tabloya işaret ediyor.

TÜİK'in nüfus projeksiyonlarına göre, Türkiye’nin yüzde 16,5’ini oluşturan gençlerde işsizlik ve gelecekten beklenti olumsuz yönde eğilim gösteriyor.

Gençlerin yurtdışına eğitim amaçlı seyahatleri, yüksekokul okuma ve internet kullanımı oranı ise arttı. Bu grup, 15-24 yaş aralığındaki 12 milyon 782 bin 381 gençten oluşuyor. 

Genç nüfus oranı azalıyor

Bu verilere göre Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerine göre oldukça genç bir nüfusa sahip. Ancak yaklaşık sekiz yıllık bir gelecek içerisinde doğuşta beklenen ömrün uzaması ve toplam doğurganlık hızındaki azalış nedeniyle gittikçe yaşlanan bir nüfusa sahip olacak.

Rapora göre, bu sorunu aşmanın yolu gençlerle ilgili eğitim, sağlık, kişisel yaşam, işgücü, sosyal katılım, gelirden eşit pay alması vb. konularda politikalar üretilmekten geçiyor. 

Türkiye nüfusunun 2023'te 84 milyon 247 bin 88 kişi olması, genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2023'te yüzde 15,1’e, 2050'de yüzde 11,7'ye ve 2075 yılında da yüzde 10,1’e düşeceği tahmin ediliyor.

Gençlerin gelecekten umudu azaldı

Yaşam Memnuniyeti Araştırması (YMA) sonuçlarına göre, gelecekten umutlu olan genç oranı 2013 yılında yüzde 83,9'ken 2014'te bu rakam yüzde 78 oldu. Genç erkekler 2014'te yüzde 79,7 oranında geleceklerinden umutluyken, genç kadınlarda bu oran yüzde 76,4 olarak gerçekleşti.

Gençlerin yüzde 65,1’i 2013 yılında kendini mutlu hissederken, bu oran 2014'te 4 puan düştü ve yüzde 61,2 oldu. Mutluluk oranı 2014'te genç erkeklerde yüzde 60, genç kadınlarda ise yüzde 62,4 idi. 

Gençlerde işsizlik çok daha fazla

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakiler arasında işsiz sayısı 2015 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 401 bin kişi artarak 3 milyon 226 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı da 1 puan arttı ve yüzde 11,2 oldu.

Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 3 puan artarak yüzde 20 oldu. 

İstihdam edilen gençlerin yüzde 19,4’ü tarım, yüzde 32,7’si sanayi, yüzde 47,9’u ise hizmet sektöründe çalıştı.

Eğitimde oranında tablo olumluya gidiyor

Türkiye’de 2013-14 öğrenim döneminde yükseköğretim okullaşma oranı bir önceki yıla göre 1,4 puan artış gösterdi ve yüzde 39,9’a yükseldi. Erkeklerde önceki yıla göre bu oran önemli bir değişim göstermedi ama kadınlarda 2,3 yükseldi ve yüzde 40,9 oldu.

Vatandaş Giriş Anketi sonuçlarına göre, yurtdışına giden gençler arasında eğitim amaçlı giden gençlerin oranı 2013'e göre 0,7 puan artarak 2014'te yüzde 13,2 oldu. Bu oran genç erkeklerde 2,9 puan arttı ve yüzde 11,3 oldu, genç kadınlarda ise 8,7 puan azalarak yüzde 20,5 oldu.

İnternet kullanımı artıyor

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre, 16-24 yaş arasındaki gençlerin internet kullanımı oranı 2013 yılında yüzde 68,7'yken, 2014'te yüzde 73’e yükseldi. Bu oran genç erkeklerde yüzde 82,8, genç kadınlarda yüzde 63,2 oldu.

Genç kadınların siyasete ilgisi arttı

Yaşam Memnuniyet Araştırması (YMA) sonuçlarına göre, 2013'te genç kadınların siyasete olan ilgisi yüzde 12 idi. Bu oran 3,6 puan arttı ve yüzde 15,6'ya yükseldi. Genç erkeklerde ise siyasete olan ilgi 2,3 puan azaldı ve 2014'te yüzde 20,8'e düştü.

Gençlerin yüzde 45,2'si 2013'te bilim teknolojiye ilgi duyuyordu, bu oran her iki cinsiyette de artış gösterdi ve 2014 yılında yüzde 46,6'ya yükseldi.

Sağlık, sevgi ve başarı istiyorlar

Yaşam Memnuniyet Araştırması'nda gençlere 2014 yılında kendilerini en mutlu eden kişiler de soruldu. Gençlerin yüzde 74,5'i bu soruya "ailem" yanıtını verdi. Geçen sene bu rakam yüzde 72,1 idi. 

Bu oran 2014'te genç erkeklerde yüzde 76,9, genç kadınlarda ise yüzde 72,1 oldu. 

Gençleri 2014 yılında mutlu eden değerler incelendiğinde ise şöyle bir sıralama çıktı: Yüzde 49 sağlık, yüzde 21,5 sevgi ve yüzde 18,3 başarı...

Araştırma sonuçları, genç erkekler için başarının sevgiden daha öncelikli olduğunu, genç kadınların ise sevgiyi daha ön planda tuttuğunu da ortaya koydu. 

Kaynak: TÜİK

Yorumlar

Bu sitede yer alan içerikler sadece genel bilgilendirme amacı ile sunulmuştur. Yorumlarınızı kendi özgür iradeniz ile yayınlanmakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Böylelikle, Topluluk Kuralları ve Kullanım Koşulları'na uygun olarak, yorumlarınızı kullanmak, yeniden kullanmak, silmek veya yayınlamak üzere tarafımıza geri alınamaz, herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayan (format, platform, süre sınırlaması da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ve dünya genelinde geçerli olan ücretsiz bir lisans hakkı vermektesiniz.
;