Görüş

Nahda: Tunus'un yapıcı gücü

Diktatörlük, Nahda'nın barışçıl yöntemini sarsamadı ve hareketi bir şiddet gücüne dönüştüremedi. 33. yılını kutlayan Nahda Hareketi, Tunus'un özgürlüğü ve demokrasi yolunda ülkenin en yapıcı gücüdür.

Tunus'ta Gannuşi'nin lideri olduğu Nahda Hareketi, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday göstermeyeceğini açıkladı. [Fotoğraf: Reuters]

Nahda Hareketi bugünlerde Allah'ın yardımı ve bahşettiği başarısıyla birlikte demokrasiyi eksiksiz, değişmez bir seçenek olarak benimseyen ilk İslami hareket olarak kuruluşunun 33'üncü yıldönümünü kutluyor.  

Kutlamaların bu yıl ayrı bir önemi var. Bu asil hareket yeni bir sıkıntıyı daha aştı. Tunus için, tüm Tunusluların özgürlüğü ve demokrasiye geçişimizi korumak, siyasi ve toplumsal ortaklarımıza katkıda bulunmak, Arap Baharının son kalesi 'Tunus istisnasını' hep yükseklerde tutmakta ısrarcı olan halkımız için seçilmiş hükümetteki pozisyonumuzu kurban ettik. Bunu yaparken Tunuslular olarak Arapların demokrasiye layık olduğunu ve Tunus'un da bu liyakatin kanıtı olduğunu gösterdik.

İslamcılar demokrasi düşmanı değil

33 yıl önce muhalefetteyken demokrasi ve barışı seçen Nahda Hareketi, hükümette geçirdiği süre zarfında ve ayrıldıktan sonra bazı ideolojik düşmanlarının ortaya attığı yalanların geçersiz olduğunu gösterdi. Bu çevreler, Nahda'nın iktidara gelirse özgürlükleri bastıracağı, yönetimi tekeline alıp faşist bir rejime götüreceğini öne sürmüşlerdi. Nahda, İslamcıların demokrasi düşmanı olmadığını gösterdi.

Diktatörlük, Nahda'nın barışçıl yöntemini sarsamadı ve hareketi bir şiddet gücüne dönüştüremedi. Baskı yılları boyunca net çizgimiz 'Tunuslular arasında fitneye sebep olmaktansa partimizi kurban ederiz' şeklindeydi.

by Raşid El Gannuşi

Bu yalanlar sivil demokrasiye ve ülkemizin çıkarlarına olan bağlılığımız karşısında tutunamadı. Bazı komplolar ülkenin bağımsızlığından bu yana uğruna nesillerin kurban verildiği özgürlüklerini almak üzereydi. Özgürlüklerin savunulması için çok şehit verildi. İçlerinden onlarcası Nahda'nın evlatlarıydı. Onlara rahmet okuyor, direnişçi ailelerini, siyasi mahkûmlarını ve ailelerini selamlıyoruz. Tunus'un Allah'ın izniyle birçok tehlike ve zorluklarla dolu özgürlük yolunu sürdüreceğini vurguluyor ve buna inanıyoruz.

Nahda, bu sürecin başarıya ulaşması ve Allah'ın riayetinde Tunus'un esenliğe kavuşması yolunda en temel itici gücü olmakta azimli ve kararlıdır.

Bu bizim tercihimiz ve yükümlülüğümüzdür. Halkımıza devrimden önce, despot rejimin düşmesinden ve kurucu ulusal meclis seçimlerinde çoğunluğu almamızdan sonra verdiğimiz sözümüzdür ve bu sözü bugün yineliyoruz. Halkımızı devrimin büyük anayasasına, seçim kanununa, bağımsız seçim komitesinin yoğunlaşmasına ve teknokrat hükümetin seçilmesine onay vermesinden dolayı kutluyoruz. Bu teknokrat hükümet devrimin hedeflerinin gerçekleştirilmesi etrafında daha fazla bir uyuma ihtiyaç olduğunu vurgulayarak ülkemizin üçüncü geçiş sürecini sebat ve güvenle tamamlamasını sağlayacaktır.

Nahda kurulduğundan bu yana yapıcı bir güç olmayı seçti. Devrim öncesi maruz kaldığı haksızlıklar ve baskılar, iktidar tecrübesinin başarısız olması için verilen çabalar gölgesinde bu tercihin gerçekleşmesi kolay olmadı. Ancak Allah'ın yardımı ve bahşettiği başarısıyla birlikte devrimin çocuklarının kararlılığı, maruz kaldığımız sıkıntıların şiddetine rağmen daha güçlüydü.

Diktatörlük, Nahda'nın barışçıl yöntemini sarsamadı ve hareketi bir şiddet gücüne dönüştüremedi. Baskı yılları boyunca net çizgimiz 'Tunuslular arasında fitneye sebep olmaktansa partimizi kurban ederiz' şeklindeydi.

Maruz kaldığımız deformasyon girişimlerine rağmen hareketimiz dünyanın takdirini kazandı. Bizi şeytanlaştırmak ve üzerimize şiddet yaftasını yapıştırmak için muazzam gayretler sarf eden, devasa kaynaklar harcayan ve çeşitli propaganda araçları kullanan rejim sonunda boyun eğdi.

Yönetimdeki deneyimimiz bizleri koltuk sevdalısı yapmadı ve sahneye egemen olmaya da çalışmadık. Aksine büyük haksızlıklara uğramış hareketimizin ülkede af, hoşgörü ve ılımlılığın deposu olması gerektiği düşüncesi bizde yerleşti. İntikam ve misilleme kültüründen uzak durduk. Zalim müşriklere iyi muamele gösteren peygamberimizi örnek aldık. Nihayetinde bizlere zulmetmiş olanlara hoşgörülü davranmayacak mıyız! Yoksa 'öfkelerini yutarlar, insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever' ayeti kapsamına girmek istemiyor muyuz!

Troyka ittifakı içinde İslamcılar ve laikler arasında birlikte yaşamı seçerek ve Tunuslular arasında tefrikayı yayan tüm yasalara karşı durarak bu düşünceyi ifade ettik. Elimizi devrime katılanlara, birlikte ve barışçıl yaşam çerçevesinde yeni dönemin yönetimi için devrimi savunanlara uzattık. Bizleri tıkanıklık ve partizan bir çekişme karesine götürecek her şeyden sakındık.

Nahda'nın diktatörlükle mücadele ve devrimden sonra seçilmiş ilk hükümeti yönetme deneyimi değişmez bir vizyon üzerine bina edildi. Bu vizyon Nahda'nın devletin ve toplumun birliğini muhafaza eden, devrimimizi yok olmaktan ve meçhule götürülmekten koruyan yapıcı bir güç olarak kalmasıdır. Bu meçhul benzer deneyimleri felaketlere ve karanlık fitnelere götürdü.

Nahda tarihi boyunca acı ödünler verdi ve sadece kenetlenmiş güçlü bir bedenin taşıyabileceği kurbanlar sundu. Bu güçlü bedenin çocukları ülkelerine yönelik sorumluluklarının farkındadırlar.

by Raşid El Gannuşi

Bunun için Nahda tarihi boyunca acı ödünler verdi ve sadece kenetlenmiş güçlü bir bedenin taşıyabileceği kurbanlar sundu. Bu güçlü bedenin çocukları ülkelerine yönelik sorumluluklarının farkındadırlar, iç ve dış dengeleri doğru okumaktadırlar. Böylelikle liderleri olgunlaştı; devrimlerine, vatanlarına ve demokratik İslam'a kurulan tuzakları aştı.

Bu noktada deneyimlerinden istifade etmek, verimliliği korumak ve hatayı düzeltmek için geçmişi gözümüzün önüne getiriyoruz. Bundaki amacımız bölgede esen sert rüzgârlar ve ülkemizi kuşatan tehlikelerle mücadelede birleşerek ve uyum göstererek geleceğe doğru yol almaktır. Bu tehlikelerin başında güvenlik güçlerimizin indirdiği ağır darbelere rağmen ülkemizin istikrarı ve başarılı geçiş sürecini hedef alan terör geliyor.

Tunus'u tek parti yönetemez

Ayrıca Nahda'nın kuruluş yıldönümünün ülkemizi geçen yıl ateşe veren zor şartlardan uzakta kutlanması bizi mutlu etti. Tüm Tunusluları, bütün siyasi partileri ve bütün etkinlikleri milli uzlaşı iklimini muhafaza etmeye, herkesin beklediği seçimleri iç barışa ve Tunuslular arasında uzlaşı fırsatlarına destek vermenin ana durağı yapmaya çağırıyoruz. Kutuplaşmaya ve kışkırtıcı bir dile dönüş için hiçbir sebep yoktur.

Başarının alameti bu veya şu partinin kazanması değildir. Demokraside ebedî galip veya her daim mağlup yoktur. Başarının kriteri herkesin katıldığı ve sonuçlarını kabul ettiği nezih seçimleri bu yıl yapmaktır. Bunun dışındakiler ayrıntıdır.

Allah Teala, Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran süresi 140'ıncı ayette 'o günleri biz insanlar arasında döndürür dururuz' buyuruyor. Ayrıca daha önce defalarca vurguladığımız üzere tek bir partinin gelecek süreçte Tunus'u yönetmesi mümkün değil. Aksine, ülkemiz tüm siyasi akımlara, gelecek dönemin başarılı olmasına katkıda bulunma ve karşılaştığımız zor sorunlarla mücadele etme fırsatı verecek ulusal birlik hükümetine ihtiyaç duymaktadır. 

Bu noktadan hareketle herkese seçim takvimini belirleme yolunda ulusal çıkarları üstün tutma çağrısı yapıyoruz. Böylelikle dar görüşlü partizan hesaplar bizi boğmasın ve birileri bu durumdan nemalanmasın.

Parlamento seçimlerini önceleme kararlılığımız tüm tarafların gelecek döneme geniş katılımını sağlamak içindir. Ki böylelikle bir kez daha iktidar ve muhalefet senaryosuyla karşılaşmayalım, siyasi tablo içindeki bir oluşumun diğer oluşumlar üzerinde hegemonya kurma olasılığından kaçınalım.

Herkese, tüm partilere eşit mesafede yol haritasına bağlı kaldığı müddetçe Sayın Mehdi Cuma hükümetine desteği sürdürme çağrısında bulunuyoruz.  

by Raşid El Gannuşi

Ayrıca ülkemiz için mümkün olan maksimum dengeyi sağlamak için ulusal birliğe teşvikin sürmesi gerektiğini vurguluyor, herkese Sayın Mehdi Cuma hükümetine -tüm partilere eşit mesafede yol haritasına bağlı kaldığı müddetçe- desteği sürdürme çağrısında bulunuyoruz.

Tunus'un kardeşlerine, ortaklarına ve dostlarına ülkemize destek olmaları yönündeki çağrımı yineliyorum. Böylece ülkemizin ekonomisi ayağa kalksın ve hükümet, vatandaşların (ve özellikle de dar gelirlilerin) alım gücünü gözetecek ve iş adamlarına projelerde teşvikler sağlayacak bir politikayla görev süresi zarfında başarılı bir yönetim ortaya koysun.

Yurt dışındaki Tunuslulara (ki bizler onların vatan topraklarına dönüşlerini dört gözle beklemekteyiz) ülkenin kalkınmasına etkin şekilde katkıda bulunmaları ve paralarını rekor seviyelerde olmasını istediğimiz turizm sezonu gelirlerini artıracak bir kaynağa aktarmaları çağrısında bulunuyorum.

Bu tarihi bir andır. Nahda Hareketi bu güzel topraklarda asli unsur olduğunu, Tunus için, halkını yükseltmek ve devrimin hedeflerini gerçekleştirmek için yapıcı bir güç olduğunu vurgulamaktadır.  

Bu tarihi an, sorunlara, zorluklara ve tehlikelere rağmen ülkemizin esenlik kıyılarına olan yolculuğunu sürdüreceği umuduyla doludur. Bu sorunlar ve tehlikeler uzlaşma, ulusal birlik, hiç kimseyi dışlamadan safları sıkılaştırma kararlılığımızı güçlendirmelidir.  

Allah Teala şöyle buyuruyor: 'Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. (Başka) yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti.' Enam Süresi, 153

Raşid El Gannuşi, Tunuslu siyasetçi, düşünür ve En Nahda Hareketi'nin lideridir. 'Medeniyet Yolumuz', 'Batı ve Biz', 'Filistin Sorunu Yol Ayırımında', 'Kuran ile Müslümanların Gerçeği Arasında Kadın' ve 'İslam Devletinde Yurttaşlık Hakları' gibi kitapları bulunuyor.

Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Al Jazeera’nin editöryel politikasını yansıtmayabilir.

Raşid El Gannuşi

Tunuslu siyasetçi, düşünür ve En Nahda Hareketi lideri olan yazarın, 'Medeniyet Yolumuz', 'Batı ve Biz', 'Filistin Sorunu Yol Ayırımında', 'Kuran ile Müslümanların Gerçeği Arasında Kadın' ve 'İslam Devletinde Yurttaşlık Hakları' gibi kitapları bulunuyor. Devamını oku

Yorumlar

Bu sitede yer alan içerikler sadece genel bilgilendirme amacı ile sunulmuştur. Yorumlarınızı kendi özgür iradeniz ile yayınlanmakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Böylelikle, Topluluk Kuralları ve Kullanım Koşulları'na uygun olarak, yorumlarınızı kullanmak, yeniden kullanmak, silmek veya yayınlamak üzere tarafımıza geri alınamaz, herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayan (format, platform, süre sınırlaması da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ve dünya genelinde geçerli olan ücretsiz bir lisans hakkı vermektesiniz.
;