Çözüm süreci

Sürece takvimli yol haritası

Hükümetin gündeminde çözüm sürecine yasal çerçeve sağlayan düzenlemeden sonra yol haritası ve eylem planı var. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, yol haritası üzerinde çalışıldığını, yeni tasarıların gündeme gelebileceğini söyledi.

Atalay süreçte rol alan devlet görevlilerine dokunulmazlık sağlayan düzenlemenin gereklilik olduğunu savundu. [Fotoğraf: AA]

atalay açıklamayı, “terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun tasarısı”nın görüşmeleri sırasında yaptı. altı maddelik tasarının, bundan sonraki çalışmalar için genel bir perspektif sunduğunu belirten atalay şöyle konuştu:

“bu çerçeve yasa, halen çalışmalara devam eden ve sürece ilişkin daha detaylı somut adımlar içeren yol haritası ve eylem planına temel teşkil edecektir. bu kapsamda yeni kanun tasarılarının da gündeme gelmesi söz konusu olabilecektir. üzerinde çalışılan yol haritası atılacak adımlar konusunda daha somut ve takvime bağlanmış plan ortaya çıkacaktır. çerçeve yasadan sonra o çalışmamızı yürüteceğiz, devam ettireceğiz. esasen böyle bir yol haritası üzerinde çalışıyoruz şu anda. daha zamanı belirlenmiş, takvime bağlanmış, atılacak adımları daha somutlaştıran bir eylem planı, yol haritası üzerinde çalışılmaktadır.

'nihai hedef, düşüncelere siyaset'

bakan atalay, çözüm sürecinin başbakan recep tayyip erdoğan’ın 2005’deki diyarbakır konuşmasıyla işareti verilen paradigma değişikliğinin ve 2009’da başlatılan ‘milli birlik ve kardeşlik projesi’nin devamı niteliğinde olduğunu söyledi. atalay sürecin nihai hedefini şu sözlerle anlattı:

“bizim bu süreçteki tüm çabamız terörün, şiddetin sona ermesi, buna mukabil söylecek sözü olan herkesin düşüncelerini açıklıkla ifade edebilmesi ve açıklıkla siyaset yapabilmesidir. çözüm sürecinin özü ve nihai hedefi budur. bundan sonraki başlıca hedefimiz örgüt mensuplarının silahlarını bırakması, devletin de bu insanların evlerine, normal hayata dönmeleri için gerekli çalışmaları yapmasıdır.”

dokunulmazlık gereklilik vurgusu

atalay tasarının en çok eleştirilen maddesi olan, 'kanun kapsamında görevlendirilen kişileri hukuki, idari ve cezai açıdan sorumsuz kılan' düzenlemenin ise gereklilikten kaynaklandığını söyledi. çözüm sürecini yürütenlerin ve süreçte rol alanların hukuki anlamda kendilerini daha güvende hissetmeleri gerektiğini belirten atalay, düzenleme ile bu kişilerin sürece daha fazla katkıda bulunmalarının sağlanacağını söyledi. 

“buradaki amaç hukuk devleti ilkesinin gereği olan muhtemel hukuka aykırılıkların ve işlenmesi muhtemel suçların üstünü örtmek veya sorumluların yargı denetimine tabi tutulmasını engellemek değildir. aksine bu düzenleme ile birlikte görevden kaynaklanan yetkiyi kullanan kişilere sürecin hassasiyetine uygun bir hukuki teminat sağlanması amaçlanmıştır. bu hüküm görevlerini aşarak veya kişisel olarak suç oluşturan ya da hukuki sorumluluk oluşturan fiilleri işleyenleri korumamaktadır. bu konuda bir endişeye mahal yoktur.”

tasarının geneli üzerindeki görüşmeler sürüyor.

kaynak: al jazeera

Yorumlar

Bu sitede yer alan içerikler sadece genel bilgilendirme amacı ile sunulmuştur. Yorumlarınızı kendi özgür iradeniz ile yayınlanmakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Böylelikle, Topluluk Kuralları ve Kullanım Koşulları'na uygun olarak, yorumlarınızı kullanmak, yeniden kullanmak, silmek veya yayınlamak üzere tarafımıza geri alınamaz, herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayan (format, platform, süre sınırlaması da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ve dünya genelinde geçerli olan ücretsiz bir lisans hakkı vermektesiniz.
;