Kullanım Koşulları

HÜKÜM VE KOŞULLAR

 

 

Bu Hüküm ve Koşullar, Al Jazeera Media Network (“Al Jazeera”) tarafından sahip olunan ve işletilen bir web sitesini (“site”), mobil uygulamayı, bağlı TV’yi veya başka bir hizmeti (her biri bir “Hizmet”) kullandığınızda geçerlidir. Bu Hizmetin ve bu Hizmette mevcut olan veya bu Hizmet aracılığıyla sağlanan tüm ürün ve hizmetlerin kullanımını düzenleyen aşağıdaki Hüküm ve Koşulları, söz konusu ürün veya hizmetlerin daha özel koşullara tabi olduğu durumlar hariç olmak üzere, lütfen dikkatlice okuyun. Bu Hüküm ve Koşullarda, “Hizmet” yapılan atıflar, aksi belirtilmedikçe, bu tür tüm ürün ve hizmetleri içerecek şekilde alınmıştır.

 

1.         Kullanıcı Yükümlülüğü

 

Bu Hizmeti kullanarak, görüntüleyerek ve/veya ziyaret ederek, bu Hüküm ve Koşulları ve Al Jazeera tarafından zaman zaman bu Hizmet aracılığıyla sunulabilecek diğer hüküm ve koşulları kabul ettiğinizi ve onayladığınızı belirtmiş olursunuz. Hizmete erişiminiz, görüntülemeniz, kullanmanız, katılımınız ve/veya Hizmetten materyal indirmeniz, bu Hüküm ve Koşullara uymayı kabul ettiğinizi gösterir. Al Jazeera, değişiklikleri çevrimiçi olarak yayınlayarak bu Hüküm ve Koşulları istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar ve Hizmete eriştiğinizde bu Hüküm ve Koşullara başvurmak ve bunlara uymak sizin sorumluluğunuzdadır. İleride başvurmak üzere bu Hüküm ve Koşulların bir kopyasını yazdırmanızı öneririz. Bu Hüküm ve Koşullardan herhangi birini kabul etmiyorsanız, lütfen bu Hizmeti ve bu Hüküm ve Koşullara tabi olan ilgili tüm ürün veya hizmetleri kullanmayı derhal bırakın.

 

Bu Hüküm ve Koşulların diğer hükümlerine bakılmaksızın, bu Hüküm ve Koşullar ile belirli ürün veya hizmetler için geçerli olan kurallar ve/veya özel şartlar arasında herhangi bir çelişki olması halinde, söz konusu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak ikincisi geçerli olacaktır.

 

2.         kullanım koşulları

 

Bu Hizmetin kullanımına yalnızca yasal amaçlarla ve yürürlükteki herhangi bir yasayı ihlal etmeyen ve herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmeyen veya bu Hizmetin kullanımını ve yasal olarak yararlanılmasını kısıtlamayan bir şekilde izin verilir. Bu tür kısıtlamalar, taciz, karalayıcı davranış, müstehcen veya küfürlü içerik, saldırgan dil, üçüncü taraflara sıkıntı verme ve Al Jazeera’nın tek ve mutlak takdirine göre uygunsuz kabul edilebilecek diğer davranışları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

 

Bu Hizmet genel bir kitleye yöneliktir ve özellikle çocuklara yönelik değildir. İşbu vesileyle, uygun olduğu şekilde: (i) 18 yaşında veya daha büyük olduğunuzu; veya (ii) Hizmetin kullanımı için belirtilen geçerli asgari yaşın üzerinde olduğunuzu (18’den küçükse); veya (iii) bu Hizmetin kullanımı için yasal vasi veya ebeveyn izni dahil olmak üzere gerekli tüm onaylara ve izinlere sahip olduğunuzu garanti edersinizBu Hizmet genel bir kitleye yöneliktir ve özellikle çocuklara yönelik değildir. İşbu vesileyle, uygun olduğu şekilde: (i) 18 yaşında veya daha büyük olduğunuzu; veya (ii) Hizmetin kullanımı için belirtilen geçerli asgari yaşın üzerinde olduğunuzu (18’den küçükse); veya (iii) bu Hizmetin kullanımı için yasal vasi veya ebeveyn izni dahil olmak üzere gerekli tüm onaylara ve izinlere sahip olduğunuzu garanti edersiniz.

 

Al Jazeera, bu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki hak ve/veya yükümlülüklerinden herhangi birini veya tamamını, Al Jazeera’nın tamamen ve mutlak takdirine bağlı olarak herhangi bir tarafa devredebilir. Böyle bir durumda, Al Jazeera (i) söz konusu değişiklikleri bildirmek için bu Hüküm ve Koşulları güncellemek ve (ii) söz konusu devrin yasal haklarınızı olumsuz etkilememesini sağlamak için makul adımları atacaktır

3.         Kullanıcı İçeriği Gönderimi

 

Bu Hizmetin unsurları, kullanıcı bilgilerinin veya diğer verilerin Hizmet üzerinde iletilmesine veya yayınlanmasına izin verebilir (bundan böyle “Kullanıcı Gönderimleri” olarak anılacaktır). Bunlar arasında kişisel bilgiler, fotoğraflar, videolar, sesli materyaller, yorumlar, tavsiyeler, profil resimleri, biyografik detaylar, oyunlar, bulmacalar, testler, görüntüleme/kullanım geçmişi ve istatistikler, yazılı metinler, makaleler, görüşler veya diğer her türlü materyal yer almaktadır. Herhangi bir Kullanıcı Gönderimi yüklerseniz, bunların aşağıdaki koşullara tabi olacağını kabul edersiniz::

 

3.1       Bu Hizmete herhangi bir Kullanıcı Gönderimi göndererek, Al Jazeera’ya Kullanıcı Gönderiminin herhangi bir bölümünü veya tamamını kendi takdirine bağlı olarak ve herhangi bir platform veya ortamda kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, değiştirmek, türev çalışmalar hazırlamak, görüntülemek, işlemek veya silmek için geri alınamaz, dünya çapında, münhasır olmayan, telifsiz, devredilebilir bir izin vermiş olursunuz. İşbu vesileyle, herhangi bir Kullanıcı Gönderimi ile ilgili olarak mevcut olabilecek veya uygulanabilecek her türlü manevi haktan ve eşdeğer veya benzer haklardan feragat edersiniz. Bu izin ve feragat, süre veya bölge ile sınırlı olmayacaktır.

 

3.2       Kullanıcı Gönderimleri, Al Jazeera tarafından çoğaltma, yayınlama, aktarma, düzenleme, kesme, yeniden biçimlendirme, uyarlama, yayımlama veya Al Jazeera’nın tek ve mutlak takdirine göre başka herhangi bir kullanım dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla kullanılabilir.

 

3.3       Al Jazeera tarafından zaman zaman yayınlanan ve Kullanıcı Gönderimlerinin sunulması, kullanılması veya Kullanıcı Gönderimleri ile etkileşimi düzenleyen tüm yönergelere veya politikalara her zaman uymalısınız. Kendi Kullanıcı Gönderimlerinizden ve Kullanıcı Gönderimlerinizin kullanımı ve gönderilmesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü iddia, şikayet, ihlal iddiası, zarar, üçüncü taraf hakları veya yasal işlem veya davadan yalnızca siz sorumlu olacaksınız.

 

3.4       Herhangi bir Kullanıcı Gönderimi göndererek, bu Kullanıcı Gönderimlerini gönderme hakkına sahip olduğunuzu ve Al Jazeera’nın Kullanıcı Gönderimlerinizi kullanması ve bu hususta yetkilendirilmesi için gerekli tüm ruhsatları, lisansları, onayları, hakları ve izinleri aldığınızı onaylar, beyan ve garanti edersiniz.

 

3.5       Kullanıcı Gönderimini, materyali ve/veya bilgiyi göndermek ve burada belirtilen lisansı Al Jazeera’ya vermek için ilgili tüm hak sahiplerinden gerekli tüm haklar, izinler ve yetkilendirmeler alınmadıkça, herhangi bir telif hakkı, ticari sır veya gizlilik ve tanıtım hakları dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü taraf mülkiyet hakkı tarafından korunan veya bunlara tabi olan herhangi bir Kullanıcı Gönderimini veya diğer materyal veya bilgiyi bu Hizmete veya bu Hizmet aracılığıyla göndermeyeceğinizi veya ifşa etmeyeceğinizi taahhüt edersiniz.

           

3.6       Ayrıca, yasadışı, müstehcen, karalayıcı, iftira niteliğinde, siyasi, tehdit edici, pornografik, taciz edici, nefret dolu, ırkçı, suç teşkil eden, hukuki sorumluluk doğuran, cezai eylemi teşvik eden veya yasaları, kültürü veya uluslararası kabul edilebilir normları ve etik kuralları ihlal eden herhangi bir Kullanıcı Gönderimi, materyal veya bilgi göndermemeyi taahhüt edersiniz.

 

3.7       Al Jazeera, Kullanıcı Gönderimlerinin kullanımı, yayınlanması ve/veya görüntülenmesi konusunda tek ve mutlak takdir yetkisine sahiptir ve hiçbir koşulda Al Jazeera, herhangi bir Kullanıcı Gönderiminin tamamını veya bir kısmını yayınlamak, görüntülemek veya bu Hizmete veya başka bir platforma veya hizmete dahil etmek zorunda değildir.

 

4.         Gizlilik ve Veri Koruma

 

Hangi kişisel verileri topladığımızı, kullandığımızı, paylaştığımızı ve bunları nasıl kullandığımızı öğrenmek için lütfen Al Jazeera Gizlilik Bildirimi adresindeki gizlilik bildirimimizi ziyaret edin.

 

5.         Hizmete Erişim

 

Al Jazeera, bu Hizmetteki materyallerin Katar Devleti dışındaki diğer yerlerde kullanıma uygun veya kullanılabilir olduğuna dair hiçbir beyanda bulunmaz ve içeriklerinin yasa dışı olduğu bölgelerden bunlara erişim yasaktır. Bu Hizmete Katar Devleti dışındaki bir konumdan erişirseniz, tüm yerel yasalara uymaktan siz sorumlusunuz. Hizmete veya herhangi bir bölümüne erişiminiz veya kullanımınız için geçerli olan ücretlerin ve/veya vergilerin ödenmesinden yine siz sorumlusunuz. Uygulanabilir ücretler, yürürlükteki yasalara tabi olarak, Al Jazeera tarafından tamamen kendi mutlak takdirine bağlı olarak belirlenecektir.

 

Al Jazeera, Hizmet’in tamamının veya bir kısmının kullanılabilirliğini veya işlevselliğini herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve herhangi bir nedenle veya hiçbir neden olmaksızın askıya alabilir, sonlandırabilir, geri çekebilir, kısıtlayabilir veya değiştirebilir. Bu tür askıya alma, fesih, geri çekme, kısıtlama veya değişiklik nedenleri arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Hüküm ve Koşullara uymama, Al Jazeera tarafından herhangi bir Hizmetin kullanımına ilişkin olarak yayınlanan herhangi bir politika veya yönergeye uymama, bir Hizmette yetkisiz değişiklikler yapmaya çalışma, geçerli gereklilikleri yerine getirmeden bir Hizmetin tamamına veya bir kısmına erişmeye veya bunları elde etmeye çalışma, herhangi bir hizmetteki herhangi bir güvenlik önlemini atlatmaya çalışma veya yanlış veya uygunsuz Kullanıcı Gönderimleri sunma yer alabilir.

 

İnternet bağlantınız üzerinden Hizmete erişen tüm kişilerin bu Hüküm ve Koşullardan ve Hizmeti kullanımınızla ilgili diğer tüm geçerli Al Jazeera politikalarından veya yönergelerinden haberdar olmalarını ve bunlara uymalarını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

 

Hizmetin herhangi bir bölümüne erişmenizi sağlamak için size kimlik bilgileri verilirse, bu kimlik bilgilerini gizli tutmalı ve güvende tutmalısınız. Bu kimlik bilgilerini herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmemelisiniz. Al Jazeera, bu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki yükümlülüklerinize uymadığınızın Al Jazeera tarafından anlaşılması halinde, herhangi bir zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın Hizmet’in herhangi bir bölümüne veya tamamına erişiminizi engelleyebilir ve/veya kimlik bilgilerinizi iptal edebilir.

 

6.         Telif Hakkı ve Diğer Fikri Mülkiyet

 

Al Jazeera’yı veya ilişkili şirketlerini veya üçüncü tarafları ve bunların ürün ve hizmetlerini tanımlayan isimler, resimler ve logolar Al Jazeera’nın, ilişkili şirketlerinin ve/veya üçüncü tarafların münhasır mülkiyetindedir. Burada yer alan hiçbir şey, Al Jazeera, ilişkili şirketleri veya diğer üçüncü tarafların herhangi bir telif hakkı, ticari marka veya diğer fikri mülkiyet hakları (veya eşdeğer veya benzer haklar) kapsamında herhangi bir şekilde lisans veya hak verdiği şeklinde yorumlanamaz.

 

Bu Hizmetteki tüm telif hakları, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet hakları (veya eşdeğer veya benzer haklar) (tasarım, düzenleme ve görünüm ve his dahil) ve Hizmetin bir parçası olarak sağlanan tüm materyal veya içerik her zaman Al Jazeera veya Al Jazeera’nın lisans verenlerinin mülkiyetinde kalacaktır. Hizmete erişirken, bunu yalnızca kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için yaptığınızı kabul edersiniz. Al Jazeera’nın yetkili bir görevlisinin önceden açık yazılı izni olmaksızın, herhangi bir üçüncü tarafın Hizmet üzerinde veya aracılığıyla erişilebilen herhangi bir materyal veya içeriği kopyalamasına, çoğaltmasına, indirmesine, yayınlamasına, depolamasına, dağıtmasına, iletmesine, yayınlamasına, ticari olarak kullanmasına veya herhangi bir şekilde değiştirmesine veya başka bir şekilde fikri mülkiyet haklarını (veya eşdeğer veya benzer hakları) ihlal etmesine onay veremez, teşvik edemez, izin veremez veya yardımcı olamazsınız.

 

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere, Hizmetle ilgili olarak herhangi bir yetkisiz kopyalama, metin veya veri madenciliği veya web üzerinden veri toplama işlemine onay vermemeli, teşvik etmemeli, izin vermemeli veya yardımcı olmamalısınız, buna şunlar da dahildir: (i) Hizmetin herhangi bir bölümüne veya Hizmet aracılığıyla erişilen herhangi bir bilgiye, içeriğe veya Kullanıcı Gönderimlerine erişmek, kopyalamak, görüntülemek veya kaydetmek için herhangi bir “spider”, “scraper”, “bot” veya diğer otomatik teknoloji, mekanizma veya süreç; ve (ii) trendleri, korelasyonları veya kalıpları belirlemek amacıyla Hizmetin herhangi bir bölümünü veya Hizmet aracılığıyla erişilen herhangi bir bilgiyi, içeriği veya Kullanıcı Gönderimlerini analiz etmek için herhangi bir otomatik teknoloji, mekanizma veya süreç.

 

7. Üçüncü Taraf Materyalleri

 

Al Jazeera, bu site aracılığıyla eriştiğiniz herhangi bir üçüncü taraf materyalinin, web sitesinin, uygulamanın veya bağlantının kullanılabilirliğinden veya içeriğinden sorumlu değildir. Hizmetten erişilebilen herhangi bir üçüncü taraf materyalini, web sitesini, uygulamasını veya bağlantısını ziyaret etmeye karar verirseniz, bunun riski size aittir ve bu tür üçüncü taraf materyallerinde, web sitelerinde, uygulamalarında veya bağlantılarında bulunabilecek kusurlara, virüslere veya diğer yıkıcı unsurlara karşı korunmak için tüm koruyucu önlemleri almak yine sizin sorumluluğunuzdadır. Al Jazeera, üçüncü taraf web sitelerinde, materyallerinde, uygulamalarında veya bağlantılarında bulunan veya bunlardan elde edilebilen herhangi bir içerik, reklam, ürün, hizmet veya bilgiyi (bu tür ürün veya hizmetlerin ödenmesi ve teslimi dahil) onaylamaz ve bunlardan sorumlu veya yükümlü değildir. Al Jazeera, bu tür web sitelerinde, materyallerde, uygulamalarda veya bağlantılarda bulunan herhangi bir içerik, reklam, ürün, hizmet veya bilgiden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir hasar, kayıp veya suçtan sorumlu değildir. Bu tür işlemlerle ilgili tüm hükümler, koşullar, garantiler veya beyanlar yalnızca siz ve ilgili hizmet sağlayıcısı arasındadır.

 

Bu Hizmete bağlantılar oluşturursanız, bu bağlantılar doğrudan bu Hizmet ve diğer tüm Al Jazeera Hizmetleri içindeki herhangi bir içerik sayfasına veya ekranına (bir sayfanın herhangi bir bölümüne veya içeriğin herhangi bir öğesine değil) olmalıdır ve “çerçevelenmemeli” (frame) veya başka bir şekilde herhangi bir üçüncü taraf web sitesi, uygulaması veya hizmeti içinde görüntülenmemeli veya sunulmamalıdır. Al Jazeera, bu Hizmete yapılan herhangi bir bağlantının oluşturulması veya kullanılmasıyla ilgili olarak (üçüncü taraf haklarının ihlali de dahil olmak üzere) herhangi bir yasal veya diğer sonuç için tüm sorumluluğu reddeder.

 

Üçüncü taraf web sitelerinden, uygulamalarından veya hizmetlerinden bu Hizmete yapılan bağlantılar, Al Jazeera’nın bu tür üçüncü taraf web sitelerini, uygulamalarını veya hizmetlerini onayladığı, desteklediği, bunlara bağlı olduğu veya bunlarla ilişkili olduğu veya bu tür üçüncü taraf web sitelerinde, uygulamalarında veya hizmetlerinde görüntülenen veya bunlar aracılığıyla erişilebilen herhangi bir ticari markayı, ticari adı, logoyu veya telif hakkı sembolünü kullanmaya yasal olarak yetkili olduğu veya herhangi bir üçüncü taraf web sitesinin, uygulamasının veya hizmetinin Al Jazeera’nın veya lisans verenlerinin, bağlı kuruluşlarının, varlıklarının veya iştiraklerinin herhangi bir ticari markasını, ticari adını, logosunu, telif hakkı sembolünü veya diğer fikri mülkiyetini kullanma yetkisine sahip olduğu anlamına gelmez.

 

8. Sorumluluk Reddi / Sorumluluğun Sınırlandırılması

 

Bu Hizmeti kullanmanızın risk ve sorumluluğunun tamamen size ait olduğunu kabul etmektesiniz. Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, Al Jazeera, görevlileri, yöneticileri ve temsilcileri, Hizmet ile bağlantılı olarak açık veya zımni tüm garantileri reddeder. Al Jazeera, bu Hizmet’te veya bu Hizmet aracılığıyla yayınlanan içeriğin sosyal, kültürel ve ahlaki açıdan kabul edilebilir standartlarda olduğunu garanti etmez, onaylamaz veya taahhüt etmez. Al Jazeera, bu Hizmete veya bu Hizmet aracılığıyla gönderilen Kullanıcı Gönderimlerinin herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmediğini garanti etmez. Al Jazeera, hizmetin herhangi bir cihaz, işletim sistemi veya ekran çözünürlüğü veya oryantasyonu için uygun olacağını veya bu cihazlarda kullanılabileceğini garanti etmez.

 

Bu Hizmet ve bu Hizmete veya Al Jazeera ve/veya ilişkili şirketleri, ürünleri ve hizmetleri (veya üçüncü taraf ürünleri ve hizmetleri) tarafından sağlanan, sahip olunan veya işletilen diğer Hizmetlere ilişkin bilgiler, isimler, görüntüler, resimler, logolar ve simgeler, herhangi bir beyan veya onay yapılmaksızın ve tatmin edici kalite, belirli bir amaca uygunluk, ihlal etmeme, uyumluluk, güvenlik ve doğruluğa ilişkin zımni garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir garanti verilmeksizin “OLDUĞU GİBİ” ve “MEVCUT OLDUĞU ŞEKİLDE” sağlanmaktadır.

 

Bu Hizmette yer alan bilgiler ve diğer materyaller yanlışlıklar ve yazım hataları içerebilir. Al Jazeera, bu Hizmette yer alan işlevlerin kesintisiz veya hatasız olacağını veya kusurların düzeltileceğini veya bu Hizmetin veya onu kullanıma sunan sunucuların, yayınların, ağların veya diğer mekanizmaların arızalardan, kullanılamazlıktan, virüslerden veya hatalardan arınmış olduğunu garanti etmez. Al Jazeera, zaman zaman Hizmet aracılığıyla görüntülenen veya dağıtılan herhangi bir hizmetin, beyanın, bilginin, materyalin veya diğer bilgilerin işlevselliğini, güvenilirliğini, kullanılabilirliğini, doğruluğunu veya eksiksizliğini garanti veya beyan etmez. Bu tür herhangi bir beyan veya bilgiye güvenmenin riskinin tamamen size ait olduğunu kabul etmektesiniz. Al Jazeera, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Hizmetin herhangi bir bölümündeki hataları veya eksiklikleri düzeltme ve Hizmette ve Hizmette açıklanan materyallerde, ürünlerde, programlarda, hizmetlerde veya fiyatlarda herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

Al Jazeera ve/veya herhangi bir üçüncü taraf, sözleşme, haksız fiil, ihmal veya başka bir dava nedenine dayanan herhangi bir taleple ilgili olarak, dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlar veya Hizmetin herhangi bir bölümünden veya Hizmetin herhangi bir kullanımından kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan hatalar veya eksiklikler, kullanım kaybı, veri kaybı, kar kaybı, fırsat kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan hiçbir durumda sorumlu olmayacaktır.

 

Al Jazeera, Hizmet’in herhangi bir özelliğinin kullanılabilirliği de dahil olmak üzere, bu Hizmet’in herhangi bir yönünü herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın veya yükümlülük altına girmeksizin sonlandırabilir, değiştirebilir, askıya alabilir veya durdurabilir.

 

9. Tazminat

 

Al Jazeera’yı ve tüm çalışanlarını, bağlı kuruluşlarını, iştiraklerini ve ortaklarını, bu Hizmete erişiminizden ve bu Hizmeti kullanımınızdan ve/veya bu Hizmete herhangi bir Kullanıcı Gönderimi göndermenizden kaynaklanan her türlü talep, zarar, masraf, tazminat, maliyet ve yükümlülükten dolayı tazmin etmeyi ve tazminat yükümlülüğü altında kalmayı kabul edersiniz.

 

Bu Hizmeti kullanırken, bağımsız üçüncü taraf sıfatıyla hareket eden diğer kullanıcılar da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan Kullanıcı Gönderimlerine maruz kalabileceğinizi ve yanlış, saldırgan, uygunsuz veya sakıncalı olabilecek Kullanıcı Gönderimlerine maruz kalabileceğinizi kabul etmektesiniz. Bu tür Kullanıcı Gönderimleri ve Hizmet aracılığıyla erişilen diğer bilgi veya materyallerle ilgili olarak Al Jazeera’ya karşı sahip olduğunuz veya olabileceğiniz her türlü yasal veya hakkaniyete uygun haklar veya telafi yollarından feragat edersiniz.

 

10. Hukuk ve Yargı Yetkisi

 

Bu Hüküm ve Koşullar Katar Devleti yasalarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır. Bu Hüküm ve Koşullar ve Hizmetin kullanımıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan ihtilaflar, münhasıran Katar mahkemelerinin yargı yetkisine tabi olacaktır. Bu Hüküm ve Koşullar ve bu Hizmetin kullanımı ile ilgili olarak sahip olabileceğiniz herhangi bir dava başvurusu hakkı, söz konusu iddia veya dava nedeninin ortaya çıkmasından sonraki bir (1) yıl içinde başlatılmış olmalıdır.

 

Bu Hüküm ve Koşulların herhangi bir kısmının, bu Hüküm ve Koşulların geçerli olması amaçlanan herhangi bir eyalet veya ülkenin yasaları nedeniyle yasadışı, geçersiz veya başka bir şekilde uygulanamaz olduğu tespit edilirse, bu Hüküm ve Koşulların söz konusu kısmının yasadışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğu ölçüde ve yargı yetkisi dahilinde, bu maddenin söz konusu maddeden ayrıldığı ve silindiği kabul edilecek ve bu Hüküm ve Koşulların geri kalan kısımları geçerliliğini koruyacak ve bağlayıcı ve uygulanabilir olmaya devam edecektir.

 

 

 

Son revizyon tarihi: 23 Kasım 2023

 

Kaynak: Al Jazeera