Kişiler / Edip Asaf Bekaroğlu

Edip Asaf Bekaroğlu

Edip Asaf Bekaroğlu

istanbul üniversitesi iktisat fakültesi siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü öğretim üyesi. doktorasını bilkent üniversitesi'nde hollanda'daki çokkültürcülük tartışmaları üzerine yapan bekaroğlu'nun çokkültürcülük, göç, sekülarizm ve islamcılık alanlarında çalışmaları bulunuyor.
Son Güncelleme 2 Mayıs 2017