Dershane tartışması

AYM Dershaneler Yasası'nı gündeme aldı

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin dershanelerin kapatılmasını öngören yasayla ilgili iptal istemini ek gündemine aldı. İlk incelemesi yapılan başvurunun iptal istemi raportörün hazırlayacağı raporun ardından esastan görüşülecek.

Dershanelerin kapatılmasını öngören yasanın iptalinin ardından MEB'in yeni yol haritası bekleniyor. Fotoğraf: [AA-Arşiv]

anayasa mahkemesi (aym) chp'nin yasanın iptali için yaptığı ilk başvuruda eksiklik tespit etmişti. chp bu eksiklikleri gidererek yeniden başvurdu. anayasa mahkemesi ek gündemine aldığı başvurunun bu kez usulüne uygun yapıldığını tespit etti. esastan görüşmenin ne zaman yapılacağı raportör raporunun ardından belirlenecek.

chp'nin başvurusu

chp, ak parti hükümeti ile gülen cemaati arasındaki gerilimin önemli başlıklarından dershane yasası'nın iptali ve yürürlüğünün durdurulması için 18 nisan'da anayasa mahkemesi'ne başvurdu. chp başvurusunda dershane düzenlemesinin "teşebbüs hürriyetini ihlâl ettiğini" ve "milli eğitim bakanlığı bünyesindeki 40 bine yakın yöneticinin görevlerinin yasa ile sona erdirilmesinin anayasa'ya aykırı olduğunu" savundu.

yasa ne getiriyor?

dershanelerin kapatılarak özel okullara dönüştürülmesini içeren kanunla ortaöğretime veya yükseköğretime giriş sınavlarına veya bu sınavlar kapsamındaki derslere hazırlık niteliğinde kurs açılması engelleniyor.

chp dershanelerin kapatılmasının "teşebbüs hürriyetini ihlâl ettiğini" savunuyor.

yasayla, eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen tüm faaliyetler milli eğitim bakanlığı'nın izin ve denetimine tabi olacak.

kanun, milli eğitim bakanlığı’ndaki müsteşar yardımcıları, talim terbiye kurulu başkan ve üyeleri, tüm genel müdürler, grup başkanları ile 81 ildeki milli eğitim müdürlerinin görevlerine, yürürlüğe girdiği anda son verilmesini, yani bir anlamda milli eğitim bakanlığı kadrosunun sil baştan oluşturulmasını içeriyor. chp'nin anayasa'ya aykırı bulduğu madde de bu.

dershane ve öğrenci etüt merkezleri, eğitim - öğretim faaliyetlerine 1 eylül 2015'e kadar devam edebilecek, 2018 - 2019 eğitim - öğretim yılı sonuna kadar özel okullara dönüşecek.

dönüşüm sürecinin bitiminde, dönüşme talebinde bulunan örgün eğitim kurumlarından gerekli şartları karşılayamayanların kurum açma izinleri iptal edilerek, faaliyetlerine son verilecek.

kaynak: al jazeera ve anadolu ajansı

Yorumlar

Bu sitede yer alan içerikler sadece genel bilgilendirme amacı ile sunulmuştur. Yorumlarınızı kendi özgür iradeniz ile yayınlanmakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Böylelikle, Topluluk Kuralları ve Kullanım Koşulları'na uygun olarak, yorumlarınızı kullanmak, yeniden kullanmak, silmek veya yayınlamak üzere tarafımıza geri alınamaz, herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayan (format, platform, süre sınırlaması da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ve dünya genelinde geçerli olan ücretsiz bir lisans hakkı vermektesiniz.
;